KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI
ONLİNE BAŞVURU OTOMASYONU
 
 
Bilgilendirme Mesajı
1-)Başvuru evrakları şahsen ya da posta yolu ile başvuru tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihler içerisinde enstitüye teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru bilgilerinin yanlış olması veya belgelerin eksik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz. 2-) Yatay geçiş ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru yapacak öğrenciler; başvuru esnasında varsa sisteme ALES bilgilerini girsinler. Herhangi bir ALES notuna sahip olmayan öğrenciler ALES ile ilgili alanlara 0 (sıfır) değerini girebilirler. Yatay geçiş ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımında ALES puanı dikkate alınmayıp; ALES yerine yatay geçişler için Yüksek Lisans Not Ortalaması, Tezsiz Yüksek Lisans Programları içinde Lisans Not Ortalaması geçerlidir
İlk Defa Başvuru Yapacak Öğrenci Adayları Başvuru Formu Bölümü
 
Başvuran Öğrenci Türünü Seçiniz:
 
Otomasyon Giriş Bölümü
 
Giriş Türünü Seçiniz:
 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Enstitü Online Başvuru Sistemine Hoşgeldiniz.
Dizayned by Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK